Help centrum

Petear - papierloos vergaderen

Documenten toevoegen en delen

Bij ieder vergaderpunt kunt u ook documenten toevoegen.
Deze documenten kunt u vervolgens weer delen met andere deelnemers aan de vergadering.

1

Klik op [Vergaderingen], zoek de juiste vergadering en open deze.
Klik op het agendapunt waarbij u documenten toe wilt voegen.

2

(Rechts staat nu het venster "Mijn documenten | Gedeelde documenten).
Klik hier op de knop [+ Document toevoegen]

3

Klik in het venster "Nieuwe vergaderstukken" op [+ Voeg bestanden toe].
De verkenner wordt opgestart, zoek in de verkenner het document.

4

Dubbelklik op het document (er kunnen meerdere bestanden tegelijk geupload worden).
Klik vervolgens op [Toevoegen] om het bestand daadwerkelijk te uploaden.

5

Het document is toegevoegd, om het document te delen klikt u op het icoontje achter de titel van het document.
Als u met de muis over het icoontje gaat ziet u de onderliggende functionaliteit.

6

Zet in het venster "Delen van documenten" een vinkje achter alle deelnemers waarmee u het document wilt delen.
(Om met alle deelnemers te delen klik dan op "Selecteer alle deelnemers"). Klik vervolgens op [Opslaan].

Let op !!

Als een vergaderpunt "Niet zichtbaar" is gemaakt voor een deelnemer, dan kan onder dat vergaderpunt ook geen document met die deelnemer gedeeld worden.
 

Gedeelde documenten lezen

Wanneer u documenten wilt lezen die door een andere deelnemer gedeeld zijn:

1

Klik op [Vergaderingen], zoek de juiste vergadering en open deze.
Klik op het agendapunt waarbij een document geplaatst is dat u wilt openen.

2

(Rechts staat nu het venster "Mijn documenten | Gedeelde documenten).
Wanneer er geen documenten gedeeld zijn dan is de tekst "Gedeelde documenten" grijs.

3

Klik op het tabblad "Gedeelde documenten", hier ziet u een overzicht van alle documenten die met u gedeeld zijn. Dubbelklik op een document om deze te openen.