Help centrum

Petear - papierloos vergaderen

 

Actie en besluitenoverzicht

Voor deelnemers aan vergaderingen is er een overzicht beschikbaar van alle acties en besluiten.

·    Klik in het menu op [Acties \ Besluiten]

·    Standaard worden de Acties getoond. Met de knop [Besluitenlijst] kan het scherm met de genomen besluiten worden getoond.

Acties

Het scherm Acties wordt geopend met een overzicht van de acties die zijn gemaakt gedurende de afgelopen 30 dagen en die zijn toegewezen aan de deelnemer en nog moeten worden uitgevoerd. Dit overzicht kan worden gewijzigd:

Onderdeel

Toelichting


Periode van


Datum vanaf wanneer de acties moeten worden getoond.

T/m

Datum tot en met wanneer de acties moeten worden getoond

Vergadering

Overzicht van de vergaderingen die voldoen aan de criteria

Toon mijn acties

Alleen de acties tonen die aan de deelnemer zijn toegewezen

Toon openstaande acties

Alleen openstaande acties tonen

 

Elke keer wanneer een onderdeel wordt gewijzigd, wordt de lijst met vergadering opnieuw samengesteld.

De acties worden voor de deelnemer ook getoond bij de vergadering. Hier kan een pdf-document worden gemaakt.

Besluiten

Het scherm Besluiten wordt geopend met een overzicht van alle genomen besluiten in de vergaderingen van de afgelopen 30 dagen. Dit overzicht kan worden gewijzigd:

 

Onderdeel

Toelichting

 
Periode van
 


Datum vanaf wanneer de besluiten moeten worden getoond.

T/m

Datum tot en met wanneer de besluiten moeten worden getoond.

Vergadering

Overzicht van de vergaderingen die voldoen aan de criteria.

 

De genomen besluiten worden voor de deelnemer ook getoond bij de vergadering. Hier kan een pdf-document worden gemaakt.