Help centrum

Petear - papierloos vergaderen

Het adresboek

Vergaderen doet u niet alleen! U doet dit met andere mensen, in Petear noemen we die mensen deelnemers.
Deze deelnemers kunt u beheren in het adresboek.

Tijdens het aanmaken van een nieuw contact kunt u een deelnemer toevoegen aan een groep.
Door een groep uit te nodigen voor een vergadering kunt u in één handeling meerdere deelnemers uitnodigen.

De importeer functie van Petear is erg handig voor het invoeren van grote hoeveelheden contacten.
Bijvoorbeeld bij het aantreden van een nieuwe werknemer:
In een dergelijke situatie kunnen meteen alle contacten door de nieuwe werknemer geïmporteerd worden.

In het adresboek kunnen de volgende handelingen worden verricht: