Help centrum

Petear - papierloos vergaderen

De vergadering

De volgende stappen zijn nodig om een overzicht te krijgen van je vergaderingen en deze te openen:

1

Klik op [Vergaderingen]. Je krijgt nu het overzicht met daarin de "Komende vergaderingen".
Klik op het [Kalendertje] om de vergaderingen weer te geven die plaats vinden op een specifieke datum.

2

Selecteer een datum.
Alleen de vergaderingen die op de gekozen datum plaats vinden worden nu weergegeven.

3

Klik in het [blok] van de vergadering die je wilt openen.
De vergadering wordt daarop geopend.

Het vergadering scherm is opgebouwd uit vijf blokken. Onder de titel van de vergadering staan de agendapunten.
De vaste gegevens staan in het donker grijze blok, daaronder staat de Informatie over de vergadering, de Deelnemers en Mijn aantekeningen die je grotendeels kunt verbergen door op het driehoekje te klikken. Boven de vaste gegevens staan twee icoontjes, de één om je naar het scherm [Eerstvolgende vergadering] te brengen de tweede naar de kalender.

 

Categoriseren van vergaderingen

Onder de knop “Organisatie” kan een Administrator ervoor zorgen dat er onder “Programma Instellingen” een nieuwe categorie wordt aangemaakt. Zodra een voorbereider van een vergadering een vergadering wil aanmaken heeft die de mogelijkheid om de vergadering onder te verdelen in een bepaalde categorie. Door vergaderingen te categoriseren zijn vergaderingen makkelijker vindbaar gezien er gericht op gezocht kan worden.
 

Vergaderingen toevoegen aan uw elektronische agenda?

Als deelnemer van een vergadering bestaat er mogelijkheid een vergadering toe te voegen aan de elektronische agenda. Zodra er een willekeurige vergadering open staat onder de knop “Vergaderingen” kan er gezorgd worden met één druk op de knop via het “Oranje icoontje met het plusje” dat de vergadering ingeschoten wordt in Outlook of de Google Calender.

Overzicht van vergaderingen in beeld