Help centrum

Petear - papierloos vergaderen

Besluitenlijst aanmaken

Bij een vergadering kan een besluitenlijst aangemaakt worden.

1

Klik op [Mijn vergaderingen] en open vervolgens de vergadering waar u een besluitenlijst bij wilt aanmaken.
Klik in het onderdeel "Besluitenlijst" op de knop [+ Voeg besluit toe]. Het venster besluitenlijst wordt nu getoond.

2

Voer achter "Besluitnummer" een nummer in (dit nummer wordt door u zelf bepaald).
Achter "Besluit" kan het besluit worden beschreven.