Help centrum

Petear - papierloos vergaderen

Agendapunten

In het overzichtsvenster van een vergadering ziet u onder de titel de agendapunten van die vergadering staan.
Als er vergaderstukken zijn toegevoegd aan een agendapunt, dan ziet u achter dat agendapunt een cijfer staan.
Het cijfer wordt bepaalt door het aantal stukken dat er zijn toegevoegd.  Als er drie stukken zijn toegevoegd zal er een drie achter het agendapunt staan. Achter de titel van de vergadering staan drie icoontjes:

  • Het icoontje [Opsommingsregels] brengt je terug naar het overzicht "Eerstvolgende vergadering".

  • Het dubbele [Kleiner dan teken] brengt je terug naar het overzicht van de vergadering.

  • De [Kalender] brengt je naar een overzicht van jouw vergaderingen op een bepaalde datum.

  • Het [Kleiner dan teken] brengt je naar het vorige agendapunt.

  • Het [Groter dan teken] brengt je naar het volgende agendapunt

  • De knop [Refresh] ververst het scherm


Door op het agendapunt te klikken komt u in het overzicht van dat agendapunt. Dit overzicht bestaat uit drie onderdelen. Informatie, Vergaderstukken en Mijn aantekeningen, al deze onderdelen zijn te verbergen door op het driehoekje achter de titel te klikken. In het informatieonderdeel staat aanvullende informatie over het betreffende agendapunt.

Notulenfunctie

Binnen Petear kun je als notulist eenvoudig notulen toevoegen aan elk vergaderpunt op de agenda. Aan het eind van de vergadering kan de notulist met één druk op de knop een PDF of Worddocument samenstellen, dat eenvoudig te verspreiden is via mail. Je kunt de notulen ook als agendapunt toevoegen aan de volgende vergadering met Petear. Alle gegevens van de vergadering, agenda, deelnemers, tijd en locatie, worden automatisch toegevoegd.